Reakcje utleniania-redukcji. elektrochemia sprawdzian

Elektrochemia Ocena dopuszczająca2. Możemy do nich zaliczyć rdzewienie metali, czyli utlenianie metalu pod wpływem tlenu, w wyniku czego tworzy się na powierzchni metalu warstwa rdzy. Benzyna - właściwości i otrzymywanie 4. Poznając reakcje, zachodzące w roztworach wodnych, stwierdzamy, że przemiany, w których biorą udział kwasy, zasady i sole mają mechanizm jonowy. .Elektroliza jest procesem wymuszonym przyłożonym z zewnątrz napięciem. Omówienie wyników i analiza sprawdzianu 85. Elektrochemia"…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt