Test angielski can
Test poziomujący z języka angielskiego × Jak Ci idzie nauka języka angielskiego? Średni wynik: 49,05 %.Katalog testów Gramatyka Czasowniki modalne Must czy have to? Zapoznaj się z testem angielskiego online, który pomoże wybrać Tobie odpowiedni poziom kursu ze SprachcaffeTest your English online in under 1 hour. Wstaw podany w nawiasie czasownik wraz z odpowiednim czasownikiem modalnym, używając odpowiedniego czasu. Do wyboru masz 3 odpowiedzi, z czego tylko 1 jest poprawna. Poziom: Pre-intermediate. Wybierz poziom i sprawdź, jak Ci pójdzie: Pytania z poziomu A1; Pytania z poziomu A2; Pytania z poziomu B1Placement Test A1. Sprawdź swój poziom, rozwiązując test składający się z 40 pytań. Podstawowe wiadomości na temat czasownika modalnego "can" (umieć, potrafić) w czasie teraźniejszym (present tense). Test rozwiązano 32335 razy. Darmowa nauka języka angielskiego. Test rozwiązano 22143 razy. Test kłopotów językowych (język angielski cz. 1) Baza testów.Fiszki językowe do interaktywnej nauki języka angielsiego. Odpowiedź na pytanie z can brzmi: Yes, I can Yes, you can Yes, they canStrona główna Test poziomujący z języka angielskiego. Listę poprawnych odpowiedzi znajdziesz po 5, 10, 15, 20. pytaniu. Wstaw podany w nawiasie czasownik wraz z odpowiednim czasownikiem modalnym: must bądź have to, używając odpowiedniego czasu. Zdania twierdzące, przeczące, pytania i odpowiedzi jasno wyjaśnione plus .Sprawdź swoją wiedzę z zakresu znajomości języka ze Sprachcaffe. Zanotuj swoje odpowiedzi. Wszystkie pytania są jednokrotnego wyboru. Poziom: Pre-intermediate..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt