Unit 5 test a gateway 2 odpowiedzi
Język angielski, liceum technikum.. Crime Criminal burglary 1 burglar murder 2 robbery 3 shoplifting 4 theft 5 .. Zadawajcie sobie nawzajem pytania z ćwiczenia 5 i odpowiadajcie na nie.. Zad1 Uzupełnij zdania, wstawiając w każdą lukę jeden wyraz.. Język angielski, liceum technikum.. Język angielski - Unit 5.. Język angielski - Unit 6. .. Gateway to pięciopoziomowy kurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.. Zgłoszenia Konkurs na opowiadanie!Unit 5: Quadrilaterals and Polygons..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt