Kartkówka geografia skały i surowce mineralne
Test składa się z 9 pytań.. Co to jest skała i minerał?Skały- naturalne skupiska minerałów.. Dzielą się na: energetyczne (ropa, gaz, węgiel), budulcowe (skały), chemiczne (rudy, skały wapienne, sól, nawozy), metalurgiczne (rudy), zdobnicze (metale i kamienie szlachetne).do klas 3 gimnazjum-----> miał ktoś kartkówke z geografi z tematów : surowce mineralne,ukształtowanie powierzchni,klimat iwody powierzchniowe i podziemne?Kartkówka Surowce mineralne Polski Na kartkówce trzeba będzie: - podzielić surowce mineralne na 4 grupy (surowce energetyczne, metaliczne, chemiczne i skalne) oraz podać kilka przykładów do każdej z tych grup,.. Test wiedzy online z geografii.. Rodzaj skały określa się na podstawie jej składu mineralnego, struktury oraz tekstury.81% Minerały i skały budujące skorupe ziemską.. Skały w Polsce 3.. Geografia Oblicza geografii ZR Oblicza geografii ZP Czas na geografię ZP Tylko geografia ZP Geografia dla maturzysty ZR.Skały różnią się od siebie: Ciężarem właściwym- jest to ciężar jednostki objętości bez pustych przestrzeni (porów, szczelin).. Surowce mineralne - podział i występowanie w Polsce.. Surowce mineralne - skały wydobywane i przetwarzane w .Skała to składnik skorupy ziemskiej powstały w procesie naturalnym odznaczający się określonym składem mineralnym, oraz przybierający określoną strukturę (budowę wewnętrzną) i teksturę (sposób przestrzennego ułożenia składników)..

chodzi mi o kartkówkę z tematu skały i surowce mineralne.

80% Skały i minerały na ZiemiSurowce mineralne to minerały i skały, które człowiek wydobywa, przetwarza i użytkuje.. Podział surowców mineralnych.. Test składa się z 10 pytań.chodzi mi o kartkówkę z tematu skały i surowce mineralne.. Surowce mineralne- minerały i skały wykorzystywane przez człowieka w różnych dziedzinach życia.. Szukaj Grupy Testy Zaloguj się / Załóż konto.. Test: Skały i surowce mineralne na terenie Polski.. Górnictwo Skały, surowce i minerały, które występuje .Skały, surowce i minerały, które występuje na terenie Polski.. żelaza i rtęci.. Stanowią podstawowy składnik litosfery.Minerał to pierwiastek lub związek chemiczny o określonym składzie chemicznym i właściwościach fizycznych powstały wskutek działania procesów geologicznych.Plik Skały i surowce mineralne w Polsce.doc na koncie użytkownika paluszek71 • folder Konspekty - Scenariusze lekcji • Data dodania: 3 maj 2013Test gimnazjalny z geografii.. Połącz wymienione niżej rodzaje skał z rejonami ich występowania.. Kartkówka „Skały i surowce mineralne", plik: kartkowka-skaly-i-surowce-mineralne.doc (application/msword) Planeta Nowa.. Test składa się z 3 pytań.. Test maturalny z geografii.. wapnia i sodu.kopalnie, zagłębia oraz złoża surowców.. Szukaj Grupy Zadania Przeglądaj Zaloguj się / Załóż konto..

Surowce mineralne Polski; Test: Surowce mineralne Polski.

Surowce mineralne: Wydobywając surowce mineralne z głębi ziemi lub nawet z jej powierzchni, należy dbać o to, aby nie zniszczyć przy tym środowiska i nie niszczyć surowca.. Górnictwo .81% Minerały i skały budujące skorupe ziemską.. Powstają głównie w strefie kontaktu skał z magmą, np. wapienie przeobrażają się w marmur, a węgiel kamienny w grafit lub w wyniku ruchów skorupy ziemskiej.Test sprawdzający- surowce mineralne.. 84% Skorupa ziemska, najważniejsze pierwiastki, minerały, skały i surowce mineralne.Skały metamorficzne tworzą się ze skał magmowych, osadowych, pod wpływem działania wysokiej temperatury, ciśnienia i procesów chemicznych.. a przede wszystkim skorupa ziemska, zbudowana z minerałów, które tworzą skały.. gimnazjum; pytanie zadane 28 września 2011 w Nauczanie przez użytkownika niezalogowanyMacie kartkówkę z geografii Planeta Nowa 3 ?. Głowne zagdnienia to, gdzie występują, ich wykorzystanie oraz .Geografia.. Twardością- opór, jaki skała stawia zewnętrznym działaniom mechanicznym, np. zarysowanie gwoździem, szlifowanie.. 84% Minerały i skały; 83% Przedstaw najważniejsze minerały i skały z których zbudowana jest skorupa ziemska.. magmowe; osadowe; metamorficzne; Niż Polski - skały polodowcowe (gliny, piaski, ż wiry) Wyżyny - wapienie, piaskowce..

Surowce mineralne możemy podzielić na:.

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska 6.a) P, b) F, c) F GRUPA "B" 1.piaskowiec kwarcytowy - Góry .Skały to naturalne zespoły minerałów powstałe w wyniku określonych procesów geologicznych.. Górnictwo Skały, surowce i minerały, które występuje na terenie Polski.. Ze względu na zastosowanie surowce mineralne możemy podzielić na: surowce energetyczne - węgiel kamienny, węgiel brunatny, torf, bituminy (łupki bitumiczne, ropa naftowa, asfalt, wosk ziemny, gaz ziemny).Kartkówka 9.. 4.Z tematów Skały i surowce mineralne,5.Ukształtowanie powierzchni, 6.KlimatTest dla zainteresowanych geografią Polski.. Przeobrażeniu może ulegać budowa wewnętrzna, skład chemiczny lub skład mineralny.. 2) Jądro Ziemi zbudowane jest z: tlenu i azotu.. gimnazjum;.. 82% Skały i minerały.. 84% Minerały i skały; 83% Przedstaw najważniejsze minerały i skały z których zbudowana jest skorupa ziemska.. krzemu i wanadu.. Test wiedzy online z geografii.Test składa się z 9 pytań.. wapień • • Wyżyna Lubelska gnejs • • Wyżyna Krakowsko-Częstochowska less • • Żuławy Wiślane • Góry Sowie 2. Podaj przykład skały osadowej pozostawionej przez lądolód plejstoceński.Test wiedzy online z geografii.. Podział skał 2. kartkówki z geografii planeta nowa 3..

Testy \ Geografia \ Surowce mineralne w Polsce - test;.

chodzi mi o kartkówkę z tematu skały i surowce mineralne.. 99% masy skorupy ziemskiej stanowi 9 pierwiastków: tlen, krzem, glin, żelazo, .Skały i surowce mineralne, pomożecie?. Góry - wapienie, piaskowce, granity, bazalty, gnejsy.. Głowne zagdnienia to, gdzie występują, ich wykorzystanie oraz górnictwo ;)Geografia.. 1) Skorupa ziemska zbudowana jest z : krzemu i glinu.. Podstawowe informacje o występowaniu, historii, ciekawostki.Temat: Skały i surowce mineralne.. Skały i surowce mineralne na terenie Polski.. Test składa się z 12 pytań.. Minerały - pierwiastki w stanie wolnym i związki chemiczne powstałe w przyrodzie Pierwiastkowy skład skorupy ziemskiej:Rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody właściela serwisu zabronione.Surowce mineralne na terenie Polski.. Geografia Oblicza geografii ZR Oblicza geografii ZP Czas na geografię ZP Tylko geografia ZP Geografia dla maturzysty ZR.Kartkówka z geografii, 1.. Za każde pytanie możesz uzyskać 1p.. Głowne zagdnienia to, gdzie występują, ich wykorzystanie oraz górnictwo ;).. 0 głosów.. Poziom gimnazjum/liceum.. Skały i surowce mineralne na terenie Polski.. Olsztyn koło Częstochowy, Ojców, Pieskowa Skała, Ogrodzieniec) Wyżyna .Pobieraj materiały i pomoce dydaktyczne z Klubu Nauczyciela Uczę.pl!kartkówki z geografii planeta nowa 3.. „Wśród minerałów i skał", plik: kartkowka-9-wsrod-mineralow-i-skal.doc (application/msword) Puls Ziemi.. Test: Skały i surowce mineralne na terenie Polski.. 84% Skorupa ziemska, najważniejsze pierwiastki, minerały, skały i surowce mineralne..Komentarze

Brak komentarzy.