Past continuous kartkówka klasa 6
Używamy go do opisu czynności trwających w określonym momencie w przeszłości, lub stanowiących tło dla innych zdarzeń.. Po uzupełnieniu wszystkich zdań naciśnij "Sprawdzam" w celu zobaczenia wyniku.. Polub.. Klasa 6 Klasa 7 Klasa 8 Angielski.. Wpisz brakującą część zdania, tak aby powstało takie samo zdanie dla innej osoby.. poziom ćwiczenia: elementary.. Udostępnij Udostępnij wg Magdakustosz.. Test z irregular verbs, czyli czasowników nieregularnych na piątkę.. Poziom: Pre-intermediate.. Europa-wody oblewające Labelled diagram.. Test rozwiązano 154144 razy.. Klasa 5 Klasa 6 Angielski.. Wpisz brakującą część zdania używając wyrazów podanych w nawiasie w odpowiedniej formie wraz z potrzebnymi dodatkami.. PRZYKŁADOWA KARTKÓWKA, .. John .Rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody właściela serwisu zabronione.Present Continuous - zdania każdego typu.. Niezarejestrowany - 11/29/2019 - 07:12.. Średni wynik: 58 % .. Po uzupełnieniu wszystkich zdań naciśnij "Sprawdzam" w celu zobaczenia wyniku.. Więcej.. Średni wynik: 64,81 % .. Edytuj elementy.. Osadź.. Opis gramatyki: Present Continuous..

Wstaw podany w nawiasie czasownik w odpowiednim czasie: present simple lub present continuous.

Test z irregular verbs, czyli.. Test rozwiązano 388741 razy.. English grammar and exercises.W drugiej lekcji angielskiej gramatyki nauczymy się czasu Present Continuous (Czas Teraźniejszy Ciągły) Link do artykułu Present Continuous:Present Continuous ćwiczenia.. Poziom: Pre-intermediate.. Pobierz ćwiczenie w formacie PDF.. Uzupełnij zdania (8.1-8.5), wykorzystując podane w nawiasach wyrazy w odpowiedniej formie..Komentarze

Brak komentarzy.